בקשה לוויתור על תשלום חסר (טופס 89)

שירות זה מאפשר ליבואנים להגיש בקשה לוויתור על תשלום חסר במס.

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-89-נספח-לבקשה-לוויתור-על-תשלום-חסר-1.docx


טופס-89א-תצהיר-לבקשה-לוויתור-על-תשלום-חסר-לפי-סעיף-3-לחוק-מיסים-עקיפים-2.pdf


Customs-form-89a-Declaration-for-a-Waiver-of-Underpayment-Pursuant-to-Section-3-of-the-Indirect-Taxes-Law-1968-2.pdf


Accessed-by-reading-software-Customs-form-89a-Declaration-for-a-Waiver-of-Underpayment-Pursuant-to-Section-3-of-the-Indirect-Ta-2.docx


נגישות