בקשה לוועדה רפואית להקלות במסים (טופס 169)

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך הקלות במסים, על ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי. 

טופס-169-בקשה-לקביעת-אחוזי-נכות-לצורך-פטור-ממסים-1.pdf


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-169-בקשה-לקביעת-אחוזי-נכות-לצורך-פטור-ממסים-1.docx


נגישות