בקשה לוועדת חריגים להנחה בשכר לימוד במעון יום, משפחתון או צהרון מוכרים (בעלי סמל) – ועדות לשנת תשפ"ד

שירות זה נועד על מנת להתוות את שיקול דעת ועדת החריגים בבואה לבחון בקשה לקבלת השתתפות בשכר לימוד במעון יום, במשפחתון או בצהרון עקב קיומן של נסיבות מיוחדות.

נוהל-ועדת-חריגים-תשפג-1.pdf


נוהל-ועדת-חריגים-תשפד-1.pdf


נגישות
×