בקשה לזיכוי ממס עבור קרוב עם מוגבלות (טופס 116א')

שירות זה מאפשר להורים בעלי הכנסות חייבות במס שילדם (או ילד של בני זוגם מנישואין) עם מוגבלות, להגיש בקשה לקבלת 2 נקודות זיכוי (לפי סעיף 45).

טופס-116א-בקשה-לזיכוי-ממס-בגין-קרוב-נטול-יכולת-1.pdf


טופס-מונגש-לתוכנת-ההקראה-טופס-116א-בקשה-לזיכוי-ממס-בגין-קרוב-נטול-יכולת-1.docx


טופס-127-תעודה-רפואית-1.pdf


טופס-מונגש-לתוכנת-ההקראה-טופס-127-תעודה-רפואית-1.docx


נגישות