בקשה לחזרה מרצף פיצויים ורצף קצבה שלא במסגרת פרישה ממעסיק נוסף, או בקשה למשיכת כספים שיועדו לרצף פיצויים ולרצף קצבה ממעסיקים קודמים במסגרת פרישה ממעסיק נוסף (טופס 161ג)

שירות זה מאפשר לעובדים שבחרו ברצף פיצויים או ברצף קצבה להגיש בקשה לשינוי בחירתם שלא במסגרת פרישה ממעסיק נוסף, או להגיש בקשה למשוך את הכספים לגביהם ביקשו רצף וזאת במסגרת פרישתם ממעסיק נוסף.

בקשה-לחזרה-מרצף-פיצויים-ורצף-קצבה-שלא-במסגרת-פרישה-ממעסיק-נוסף-בקשה-למשיכת-כספים-שיועדו-לרצף-פיצויים-ולרצף-קצבה-ממעסיקים-קודמים-1.pdf


נגישות