בקשה לחידוש אישור גופי תאורה מבוססי טכנולוגיית LED, לדרכים ולשטחים פתוחים

שירות זה מספק מידע לספקי גופי תאורה, על תהליך הגשת בקשה לחידוש אישורי גופי תאורה מבוססי טכנולוגיית LED שתוקפם עומד לפוג.
נגישות