בקשה לחידוש רישיון לשכה פרטית לתיווך עובדים ישראלים

שירות זה מאפשר לבעלי רישיון ללשכה פרטית לתיווך עובדים ישראלים להגיש בקשה לחידוש הרישיון. 

טופס-בקשה-לחידוש-רישיון-עבור-לשכה-פרטית-1.docx


הצהרה-על-הסכמה-לקבלת-מידע-פלילי-1.doc


טופס-תיאור-משרדי-העסק-חברה-1.docx


נגישות