בקשה לייבוא זמני לשם ייצוא משחק אסור (טופס 369)

שירות זה מאפשר הגשת בקשה לקבלת היתר לייבוא זמני לצורך ייצוא של משחק האסור לייבוא על פי חוק העונשין. 

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-369-בקשה-לייבוא-זמני-לשם-ייצוא-משחק-אסור-1.docx


נגישות