בקשה לייבוא משחק אסור לצורך עריכת הגרלה שניתן לה היתר (טופס 81)

שירות זה מאפשר הגשת בקשה לקבלת היתר לייבוא משחק אסור להגרלה או להימורים אשר על פי חוק העונשין אסור בייבוא ובתנאי שייעשה בו שימוש במסגרת הגרלה שניתן היתר לעריכתה.

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-81-בקשה-לייבוא-משחק-אסור-לצורך-עריכת-הגרלה-שניתן-לה-היתר-1.docx


נגישות