בקשה לייבוא סכינים (טופס 582)

צו איסור ייבוא מאפשר לייבא סכינים שנועדו לצרכים מסוימים בלבד, כאלה המותרים על פי חוק, כגון לצרכים מקצועיים או לצרכים ביתיים. שירות זה מאפשר להגיש הצהרה על ייבוא סכינים לצרכים כאלה.

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-582-בקשה-לייבוא-סכינים-1.docx


נגישות