בקשה למינוי שותף מנהל למיזם נפט (טופס 5905)

שירות זה מיועד לבעלי זכות נפט של מיזם נפט בו הם מבקשים למנות אחד מהם לשותף מנהל כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע. 

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-5905-בקשה-למינוי-שותף-מנהל-למיזם-נפט-1.docx


נגישות