בקשה למענק שכר לימוד לעובדי הוראה בבתי הספר המקצועיים לנוער בפיקוח האגף להכשרה מקצועית

שירות זה מאפשר לעובדי הוראה בבתי הספר המקצועיים לנוער להגיש בקשה למענק שכר לימוד באופן מקוון.

נספח-א-טופס-אישור-מנהל-בית-הספר-ורשת-החינוךהבעלות-מילוי-באמצעות-אפשרות-FILLSIGN-1.pdf


הנחיות-להגשת-בקשה-לקבלת-מענק-שכר-לימוד-לעובדי-הוראה-לתשפד-1.pdf


נגישות