בקשה למתן היתר להעסקת עובדים זרים בענף התעשייה

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לקבלת היתר להעסקת עובדים זרים בענף התעשייה. 

נספח-ו-עובד-חדש-2.pdf


נספח-ו-לבקשת-הארכה-2.pdf


נגישות