בקשה לניכוי מס הכנסה מוקטן מריבית (טופס 116ב')

טופס 116ב' מאפשר ליהנות מהטבה בשיעור המס עבור ריבית מפיקדון או מתוכנית חסכון.

בקשה-לניכוי-מס-הכנסה-מוקטן-מריבית-טופס-116ב-1.pdf


נגישות