בקשה לסגירת עסק במע"מ (טופס 18)

שירות זה מאפשר לעוסק למלא טופס בקשה לסגירת תיק העסק במע"מ והצהרה על נכסים וחשבוניות

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-18-בקשה-לסגירת-עסק-במעמ-1.docx


נגישות