בקשה לסיוע משפטי

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לקבלת סיוע משפטי לייצוג בפני ערכאות משפטיות שונות לרבות בתי המשפט השונים (בית משפט שלום, בית משפט מחוזי), בתי הדין לעבודה, בתי דין דתיים (רבניים, שרעיים, דרוזים ונוצריים) וועדות מסוימות.

טופס-בקשה-לסיוע-משפטי-1.pdf


טבלת-זכאות-כלכלית-1.pdf


איגרת-לפונה-לאחר-קבלת-כתב-מינוי-גישה-ישירה-1.pdf


איגרת-לפונה-לאחר-קבלת-כתב-מינוי-1.pdf


טופס-בקשה-לעזרה-משפטית-בשפה-פשוטה-1.pdf


נוהל-זכאות-כלכלית-1.pdf


נוהל-זכאות-כלכלית-2.pdf


איגרת-לפונה-לאחר-קבלת-כתב-מינוי-2.pdf


טבלת-זכאות-כלכלית-2.pdf


טופס-בקשה-לעזרה-משפטית-בשפה-פשוטה-2.pdf


נגישות
×