בקשה לפטור חלקי או מלא ממס הכנסה לתושבי חוץ (טופס 114)

בקשה לפטור חלקי/מלא ממס הכנסה לתושב חוץ.CLAIM FOR REDUCED RATE OF WITHHOLDING TAX/EXEMPTION FROM WITHHOLDING TAX IN ISRAEL ON PAYMENTS TO A NON RESIDENT

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-מס-הכנסה-114-בקשה-לפטור-חלקימלא-ממס-הכנסה-לתושב-חוץ-1.docx


נגישות