בקשה לפטור מהצגת אישור תקן רשמי, עבור טובין (סחורות) ביבוא אישי

שירות זה מאפשר לאנשים פרטיים המייבאים ביבוא אישי - מוצר החייב באישור תקן רשמי, להגיש בקשה לקבלת פטור מהצגת האישור בהתאם לסעיף 2ד של צו יבוא אישי.

רשימת-המוצרים-שעבורם-ניתן-להגיש-בקשה-לפטור-מהצגת-אישור-תקן-ביבוא-אישי-1.pdf


נגישות