בקשה לפטור מהתקשרות עם גוף יישום מוכר למחזור פסולת אלקטרונית וסוללות

שירות זה מאפשר ליצרנים או ליבואנים של ציוד חשמלי ואלקטרוני ושל סוללות ומצברים להגיש בקשה לפטור מחובת התקשרות עם גוף יישום מוכר המבצע מחזור של פסולת זו.

נוהל-הגשת-בקשה-לפטור-ליצרן-או-ליבואן-מחובת-התקשרות-עם-גוף-יישום-מוכר-1.pdf


נגישות
×