בקשה לפטור ממס הכנסה לנכים (טופס 1516)

שירות זה מאפשר לנכים שנקבעה להם דרגת נכות בשיעור העולה על 89% להגיש בקשה לפטור ממס הכנסה.

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-1516-בקשה-לפטור-ממס-הכנסה-לנכים-1.docx


נגישות