בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין למוסד ציבורי (טופס 6120)

השירות מאפשר למוסד ציבורי המבקש פטור ממס במכירת זכות במקרקעין, להצהיר על כך ולבקש פטור ממסים. זאת לפי סעיף 61ב לחוק מיסוי מקרקעין. כמו כן, השירות מאפשר למוסד ציבורי הרוכש זכות במקרקעין לבקש הקלה במס רכישה על פי תקנה 9 לתקנות מס רכישה.

מונגש-לתוכנות-הקראה-בקשה-לפטור-ממס-שבח-מקרקעין-למוסד-ציבורי-טופס-6120-1.docx


נגישות
×