בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין על מכירת זכות במקרקעין החייבת במס הכנסה (7016, 7017, 7017א', 7017ב', 7501, 7502, 7503, 5340)

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין, לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין, על מכירת זכות במקרקעין שהרווח ממנה נתון לשומה על פי הפרק הראשון לחלק ב' לפקודת מס הכנסה.

טופס-7016-בקשה-לקבלת-טופס-50-כללי-1.pdf


טופס-7017-בקשה-לקבלת-טופס-50-לפרויקט-1.pdf


טופס-7017א-בקשה-לקבלת-טופס-50-לפרויקט-בליווי-בנקאי-טופס-ראשי-1.pdf


טופס-7501-כתב-הוראות-בלתי-חוזרות-1.pdf


טופס-7502-אישור-הבנק-לקבלת-כתב-ההוראות-הבלתי-חוזרות-1.pdf


טופס-7503-אישור-פקיד-השומה-להקטנת-הסכום-הקובע-מההוראה-הבלתי-חוזרת-1.pdf


טופס-5340-בקשה-לאישור-פרטני-לפי-סעיף-50-לחוק-מיסוי-מקרקעין-שבח-ורכישה-התשכג-1963-1.pdf


טופס-7017ב-בקשה-לאישור-לפי-סעיף-50-לחוק-מיסוי-מקרקעין-אישור-לפרויקט-לשנה-אחת-1.pdf


טופס-7505-הצהרת-רוכש-דירת-מגורים-1.pdf


טופס-7016-בקשה-לקבלת-טופס-50-כללי-2.pdf


טופס-7017-בקשה-לקבלת-טופס-50-לפרויקט-2.pdf


טופס-7017א-בקשה-לקבלת-טופס-50-לפרויקט-בליווי-בנקאי-טופס-ראשי-2.pdf


טופס-7501-כתב-הוראות-בלתי-חוזרות-2.pdf


טופס-7502-אישור-הבנק-לקבלת-כתב-ההוראות-הבלתי-חוזרות-2.pdf


טופס-7503-אישור-פקיד-השומה-להקטנת-הסכום-הקובע-מההוראה-הבלתי-חוזרת-2.pdf


טופס-5340-בקשה-לאישור-פרטני-לפי-סעיף-50-לחוק-מיסוי-מקרקעין-שבח-ורכישה-התשכג-1963-2.pdf


טופס-7017ב-בקשה-לאישור-לפי-סעיף-50-לחוק-מיסוי-מקרקעין-אישור-לפרויקט-לשנה-אחת-2.pdf


טופס-7505-הצהרת-רוכש-דירת-מגורים-2.pdf


טופס-7016-בקשה-לקבלת-טופס-50-כללי-3.pdf


טופס-7017-בקשה-לקבלת-טופס-50-לפרויקט-3.pdf


טופס-7017א-בקשה-לקבלת-טופס-50-לפרויקט-בליווי-בנקאי-טופס-ראשי-3.pdf


טופס-7501-כתב-הוראות-בלתי-חוזרות-3.pdf


טופס-7502-אישור-הבנק-לקבלת-כתב-ההוראות-הבלתי-חוזרות-3.pdf


טופס-7503-אישור-פקיד-השומה-להקטנת-הסכום-הקובע-מההוראה-הבלתי-חוזרת-3.pdf


טופס-5340-בקשה-לאישור-פרטני-לפי-סעיף-50-לחוק-מיסוי-מקרקעין-שבח-ורכישה-התשכג-1963-3.pdf


טופס-7017ב-בקשה-לאישור-לפי-סעיף-50-לחוק-מיסוי-מקרקעין-אישור-לפרויקט-לשנה-אחת-3.pdf


טופס-7505-הצהרת-רוכש-דירת-מגורים-3.pdf


טופס-7016-בקשה-לקבלת-טופס-50-כללי-4.pdf


טופס-7017-בקשה-לקבלת-טופס-50-לפרויקט-4.pdf


טופס-7017א-בקשה-לקבלת-טופס-50-לפרויקט-בליווי-בנקאי-טופס-ראשי-4.pdf


טופס-7501-כתב-הוראות-בלתי-חוזרות-4.pdf


טופס-7502-אישור-הבנק-לקבלת-כתב-ההוראות-הבלתי-חוזרות-4.pdf


טופס-7503-אישור-פקיד-השומה-להקטנת-הסכום-הקובע-מההוראה-הבלתי-חוזרת-4.pdf


טופס-5340-בקשה-לאישור-פרטני-לפי-סעיף-50-לחוק-מיסוי-מקרקעין-שבח-ורכישה-התשכג-1963-4.pdf


טופס-7017ב-בקשה-לאישור-לפי-סעיף-50-לחוק-מיסוי-מקרקעין-אישור-לפרויקט-לשנה-אחת-4.pdf


טופס-7505-הצהרת-רוכש-דירת-מגורים-4.pdf


נגישות