בקשה לפטור נוסף בניכוי מס מקצבה מזכה (טופס 161י')

שירות זה מאפשר ליחידים שהגיעו לגיל פרישה לפני ה- 1.1.2012 ומקבלים קצבה מזכה יחידה, להגיש למשלם הקצבה בקשה לפטור נוסף.

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-161-י-1.docx


נגישות