בקשה לפתיחה או לעדכון של פטור מותנה (פט"מ)

שירות זה מאפשר ליבואנים או ליצואנים, שמעוניינים לשחרר טובין (סחורות) מהמכס, להגיש בקשה לפטור ממסים ביבוא.

נוהל-פטור-מותנה-1.pdf


מדריך-למילוי-טופס-פתיחתעדכון-תיק-פטמ-באתר-הטפסים-הממשלתי-1.pdf


נגישות