בקשה לפתיחה או לעדכון תיק הישבון

שירות זה מאפשר ליבואנים או ליצואנים, להגיש בקשה לפתיחה או לעדכון תיק הישבון - קבלת החזר או דחייה של מסי יבוא.
נגישות