בקשה לפתיחת תיק במע"מ עבור עוסק זר (טופס 22)

פתיחת תיק במע"מ עבור עוסק זר שאינו תושב ישראל, או תאגיד שנרשם כחברה זרה ברשם החברות ומבקש לפעול בישראל.

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-22-בקשה-לפתיחת-תיק-במעמ-עבור-עוסק-זר-1.docx


נגישות