בקשה לפתיחת תיק להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות

השירות מספק מידע וטפסים לפתיחת תיק להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות.

הנחיות-לפתיחת-תיק-חדש-להעסקת-עובדים-זרים-בחקלאות-1.pdf


כתב-התחייבות-מעסיק-עובדים-זרים-בענף-החקלאות-1.pdf


נגישות