בקשה לצו קיום צוואה

בקשה לצו קיום צוואה הינה בקשה המוגשת לרשם לענייני ירושה כדי שהצוואה תיכנס לתוקף הבקשה תוגש ע"י הזכאים על-פי הצוואה (הרשומים בצוואה), לאחר פטירת האדם שהותיר אחריו צוואה. עבור מנוח שמקום מושבו בפטירתו היה בישראל, ניתן להגיש בקשה משולבת למתן צו קיום צוואה ולרישום הצו ברשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין.

טופס-בקשה-לצו-קיום-צוואה-1.docx


Application-for-Probate-Order-1.docx


תצהיר-בדבר-הסתלקות-עזבון-2.docx


Requete-dacte-dexecution-de-testament-1.docx


מדריך-לעשיית-צוואות-בתקופת-הקורונה-1.pdf


נגישות
×