בקשה לקביעת שכר מינימום מותאם, לעובדים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת

שירות זה מאפשר לאנשים עם מוגבלות, בעלי יכולת עבודה מופחתת בתפקיד שהם מבצעים או אמורים לבצע במקום העבודה, להגיש בקשה לקביעת שכר עבודה המותאם ליכולת עבודתם בפועל.

בקשה-להחלטה-על-שכר-מינימום-מותאם-לעובד-או-גמול-תעסוקה-למועסק-כמשתקם-T-1-1.docx


טופס-השגה-על-החלטת-המנהל-לגבי-התאמת-שכר-מינימום-1.docx


דוגמה-למסמך-ייפוי-כוח-1.docx


תשלום-שכר-בתקופת-הביניים-על-פי-תקנות-שכר-מינימום-מותאם-מכתב-למעסיק-1.pdf


נגישות
×