בקשה לקבלת אישור לרישום בפנקסי המקרקעין (טופס 7161)

הגשת בקשה לקבל אישור מקדמה לרישום בפנקסי המקרקעין כדי להציגו בפני רשם המקרקעין (טאבו) בעת העברת הבעלות.

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-7161-בקשה-לקבלת-אישור-לרישום-בפנקסי-המקרקעין-1.docx


נגישות