בקשה לקבלת גישה למאגר חייבים

שירות זה מאפשר גישה למאגר חייבים לגורמים המושפעים ברמה גבוהה וקבועה מהליכי חדלות פירעון, כגון: גורמים המחויבים במסירת מידע לממונה על זכויות חייבים, גורמים הנדרשים לבצע הקפאה על נכסים של לקוחותיהם, גורמים המבקשים להגיש תביעות חוב עבור מוסדות ואחרים.

טופס-בקשה-לקבלת-גישה-למאגר-חייבים-1.pdf


נגישות
×