בקשה לקבלת דיבידנד שלא נדרש על ידי נושים (דש"ן)

שירות זה מאפשר לנושים שלא אותרו בשלב חלוקת הדיבידנד, לבקש את הכספים המגיעים להם מקופת הנשייה, קופת הכינוס, קופת פשיטת הרגל או קופת הפירוק במסגרת הליך חדלות פירעון, פשיטת רגל או פירוק חברה.

כתב-התחייבות-2.doc


טופס-בקשה-לקבלת-דיבידנד-שלא-נדרש-1.pdfנגישות
×