בקשה לקבלת היתר הקמה למתקן חשמל

שירות זה מאפשר לחברות להגיש בקשה לקבלת היתר הקמה למתקן חשמל שהוא מקור קרינה ובמהלך הפעלתו נוצרת או עלולה להיווצר קרינה בתחום תדרי רשת החשמל.

נוסח-היתר-הקמה-למתקן-חשמל-1.pdf


היתר-הקמה-למקור-קרינה-1.pdf


דוח-הערכת-רמות-חשיפה-1.docx


נגישות