בקשה לקבלת היתר לאספקת שירותי בלדרות

שירות זה מאפשר ליחיד או לתאגיד לבקש היתר לאסוף, להעביר או למסור מכתבים בישראל, ומכתבים שנשלחים מישראל לחוץ לארץ.

היתר-בלדרות-היתר-כללי-לאיסוף-העברה-או-מסירה-של-מכתבים-1.pdf


תיקון-ההיתר-הכללי-לאיסוף-העברה-או-מסירה-של-מכתבים-1.pdf


הסכמה-למסירת-מידע-מהמרשם-הפלילי-1.pdf


תנאים-לקבלת-היתר-בלדרות-לפי-חוק-הדואר-חברה-או-שותפות-1.pdf


תנאים-לקבלת-היתר-בלדרות-לפי-חוק-הדואר-יחיד-1.pdf


נגישות