בקשה לקבלת היתר להתאמן במשרד לחקירות פרטיות

שירות זה מאפשר להגיש בקשה מקוונת לקבלת היתר להתאמן במשרד לחקירות פרטיות.

תקנות-חוקרים-פרטיים-ושירותי-שמירה-רישום-מתאמנים-ופיקוח-על-התאמנות-תשלב-1972-1.pdf


הפסקה-וסיום-התאמנות-1.pdf


התחייבות-לאמן-מתאמן-1.pdf


התחייבות-לאמן-מתאמן-נוסף-1.pdf


טופס-עבר-משמעתי-3.pdf


נגישות