בקשה לקבלת היתר למכירת בכורות בקר או צאן

שירות זה מאפשר לחקלאים המגדלים בקר או צאן להגיש בקשה לקבלת היתר למכירת בכורות צאן או בקר.

מתן-היתר-למכירת-בכורות-טופס-ידני-1.pdf


שטר-הרשאה-לתאגידקיבוץ-יצורף-לטופס-המקוון-1.pdf


נגישות