בקשה לקבלת היתר למתן שירותי דואר כמותי

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לקבלת היתר כללי למתן שירותי דואר כמותי.

היתר-כללי-למתן-שירותי-דואר-כמותי-1.docx


תיקון-ההיתר-הכללי-למתן-שירותי-דואר-כמותי-1.pdf


תנאים-לקבלת-היתר-כללי-למתן-שירותי-דואר-כמותי-לפי-חוק-הדואר-חברה-ואו-שותפות-1.pdf


תנאים-לקבלת-היתר-כללי-למתן-שירותי-דואר-כמותי-לפי-חוק-רשות-הדואר-יחיד-1.pdf


הסכמה-למסירת-מידע-מהמרשם-הפלילי-2.pdf


נגישות