בקשה לקבלת פטור נוסף בניכוי מס מקצבה מזכה (טופס 161ח')

שירות זה מאפשר ליחידים שהגיעו לגיל פרישה לאחר ה- 1.1.2012 ומקבלים קצבה מזכה יחידה, להגיש למשלם הקצבה בקשה לפטור נוסף.

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-161-ח-1.docx


נגישות