בקשה לקבלת רישיון ציוד מכני הנדסי

שירות זה מאפשר תשלום מקוון על חידוש רישיון או הזמנת כפל רישיונות (העתק רישיון), ומעניק מידע על הגשת בקשה לביצוע העברת בעלות, רישום או ביטול שעבוד, רישום או הסרת עיקול על רכבי ציוד מכני הנדסי (צמ"ה).

טופס-בקשה-לרישום-שעבוד-על-ציוד-הנדסי-על-ידי-הגוף-המשעבד-נספח-א-1.pdf


טופס-בקשה-לרישום-שעבוד-של-ציוד-מכני-הנדסי-על-ידי-הגוף-המשועבד-נספח-ב-1.pdf


טופס-בקשה-לביטול-רישום-שעבוד-של-ציוד-מכני-הנדסי-נספח-ג-1.pdf


נגישות
×