בקשה לקבלת רישיונות להעסקת עובדים פלשתינאים

שירות זה מאפשר למעסיק המבקש לממש היתר להעסקת עובדים פלשתינאים, להגיש לרשות האוכלוסין וההגירה את פרטי העובדים שהוא מבקש להעסיק באמצעות קובץ אקסל.

הנחיות-למילוי-הקובץ-1.pdf


הגשת-בקשה-לרישיונות-העסקה-לעובדים-פלשתינאים-1.xlsx


נגישות