בקשה לקבלת תעודת הכשר למוצרי מזון וחומרי גלם מיובאים

השירות מאפשר להגיש בקשה לקבלת תעודת הכשר למוצרי מזון וחומרי גלם מיובאים עבור תעשיית המזון.
נגישות