בקשה לקבלת תעודת יצואן

שירות זה מאפשר ליצואנים להגיש בקשה לקבלת "תעודת יצואן" או "תעודת יצואן בהיקף גדול".

תצהיר-בדבר-היקף-יצוא-שנתי-1.pdf


נגישות