בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום (טופס 10)

תעודת עוסק רשום מאפשרת לעוסק שקיבל אותה לא לשלם את מס הקנייה במועד הייבוא ו/או במועד הרכישה מייצור מקומי, בעבור הטובין המפורטים בה ובלבד שהטובין משמשים למטרות כאמור בתעודה.

נוהל-מס-קנייה-תעודת-עוסק-רשום-1.pdf


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-10-בקשה-לקבלת-תעודת-עוסק-רשום-1.docx


נגישות