בקשה לקיבוע זכויות בגיל פרישה או בפרישה עקב נכות (טופס 161ד')

שירות זה מאפשר לקבלת פטור ממס על קצבה ממעביד לשעבר או מקופת גמל. הפטור ניתן למגיעים לגיל פרישה או לאלו שפרשו מעבודתם עקב נכות מעל 75%.

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-161ד-בקשה-לקיבוע-זכויות-בגיל-פרישה-או-בפרישה-עקב-נכות-1.pdf


נגישות