בקשה לרישוי מפעל לייצור או להתקנה של מוצרי רכב שונים

שירות זה מאפשר להגיש בקשה, לרישוי מפעל לייצור או להתקנת מוצרים שונים לרכב. המוצרים הם: התקני צימוד, מערכות התראה ומולטימדיה, מרכבים על גבי רכב משא (בוני מרכבים) או מוצרי תעבורה.

תצהיר-משותף-לבעלי-בית-מסחר-או-מפעל-ייצור-ולמנהל-מקצועי-1.pdf


תצהיר-לבעל-בית-מסחר-או-מפעל-ייצור-1.pdf


הסכם-עבודה-בית-מסחר-למפעל-ייצור-1.pdf


נגישות