בקשה לרישוי מפעל לייצור והתקנת מערכות התראה על השארת ילדים ברכב

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לרישוי מפעל לייצור והתקנת מערכת התראה על השארת ילדים ברכב.

הסכם-עבודה-בית-מסחר-למפעל-ייצור-10.pdf


תצהיר-לבעל-בית-מסחר-או-מפעל-ייצור-10.pdf


תצהיר-משותף-לבעלי-בית-מסחר-או-מפעל-ייצור-ולמנהל-מקצועי-10.pdf


נגישות
×