בקשה לרישוי מפעל לייצור כלי רכב מנועי, או כלי רכב שאינו מנועי

שירות זה מאפשר להגיש בקשה, לקבלת רישוי מפעל לייצור או להרכבת כלי רכב. סוג כלי הרכב הוא מנועי או שאינו מנועי (גרורים או נתמכים).

תצהיר-משותף-לבעלי-בית-מסחר-או-מפעל-ייצור-ולמנהל-מקצועי-2.pdf


תצהיר-לבעל-בית-מסחר-או-מפעל-ייצור-2.pdf


הסכם-עבודה-בית-מסחר-למפעל-ייצור-2.pdf


נגישות