בקשה לרישום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים

שירות זה מאפשר להנדסאים ולטכנאים מוסמכים להגיש בקשה לרישום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים.

מדורי-הרישום-1.pdf


טופס-הבקשה-לעיון-מחדש-1.pdf


נוהל-רישום-במרשם-ההנדסאים-והטכנאים-המוסמכים-1.pdf


הסבר-על-הרישום-והסמכויות-במדורים-בעלי-ייחוד-פעולות-1.pdf


דרישה-להחזר-תשלום-אגרת-רישום-1.pdf


נגישות