בקשה לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים

שירות זה מאפשר למי שלמדו עבודה סוציאלית להגיש בקשה לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

בקשה-לרישום-בפנקס-העובדים-הסוציאליים-1.docx


הצהרה-על-הסכמה-לקבלת-מידע-מן-המרשם-הפלילי-1.docx


טופס-פרטים-על-הכשרה-מקצועית-1.docx


נגישות