בקשה לרישום בפנקס מורשה להיתר

שירות זה מאפשר לאדריכלים העומדים בתנאי הרישום, לאשר היתרי בניה, בכפוף להוראות חוק התכנון והבנייה.

טופס-הצהרה-למגיש-בקשה-למורשה-להיתר-1.pdf


נגישות